Universitat Jaume I

ASSESSORIA JURÍDICA

 

Edifici Rectorat i Serveis Centrals
Planta primera
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Telèfon: +34 964 728861
Fax: +34 964 728863
Adreça electrònica: assessoria-juridica@uji.es

26 mayo 2015