Catalunya

 • Universitat Abat Oliba CEU (*)
 • Universitat Autónoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat Internacional de Catalunya (*)
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Oberta de Catalunya (*)
 • Universitat Politécnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Ramon Llull (*)
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat de Vic (*)

(*) – Privada

20 mayo 2015