2010

6 de febrer 2015

Sessió de 2010.12.01
Sessió de 2010.10.06
  • Acord d’aprovació de la modificació dels criteris per a l’assignació de la docència, el reconeixement i el finançament dels estudis regulats pel Reial Decret 1393/2007.
  • Acord d’aprovació de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la UMH.
  • Acord d’aprovació de les tarifes de la Targeta Esportiva de la UMH.