Serveis i Unitats

6 de març 2013

Reglament Centre de Psicologia Aplicada
Reglament Cartes de Servei
Reglament Règim Intern de la Biblioteca de la UMH
Reglament del procediment de Control Intern
Normativa Servei d’Experimentació Animal
Reglament de la Ràdio Universitària
Normativa de Registre
Sistema Gestió Preventiva i Millora de les Condicions de Treball en la UMH
Procediment Coordinació de Riscos Laborals en Docència i Investigació
Procediment Coordinació activitats empresarials en matèria de Riscos Laborals