Règim Electoral

16 de gener 2013

Reglament d’Eleccions Generals de la UMH
Reglament Eleccions Representants d’Estudiants
Normativa Elecció 30% del Consell de Govern corresponent a Degans i Directors