Règim Electoral

16 gener 2013

Reglament d’Eleccions Generals de la UMH
Reglament Eleccions Representants d’Estudiants
Normativa Elecció 30% del Consell de Govern corresponent a Degans i Directors

Destacats

AEDUN

BOE

BOP

DOCV

EURLEX

Ministerio de Justicia

Westlaw