Òrgans de Govern i Representació

16 de gener 2013

Reglament Règim Intern del Consell de Govern
Reglament Règim Intern del Claustre
Reglament Organització i Funcionament del Consell Social
Reglament organització i funcionament de la Junta Consultiva
Normativa dels Òrgans de Govern i Representació de la UMH