Estudiants

1 de juny 2022

accés
Normativa Trasllats d’Expedients i Adaptacions
Normativa Proves Accés Majors de 40 anys
Normativa simultaneïtat d’estudis
Normativa Admissió per Convalidació Parcial Estudis Estrangers
beques
Reglament Ajudes a Col · lectius Desfavorits
Reglament Becaris de Col · laboració
Règim de l’Estudi
Reglament d’Avaluació d’Estudiants
Normativa Alumne Visitant
Normativa Adjudicació Premis Extraordinaris 1 º i 2 º Cicle
Normativa Premis Extraordinaris Doctorat
Reglament de Convalidacions
Normativa Obtenció crèdits de lliure elecció
Normativa Pràctiques Internes
Normativa de Reconeixement i Transferència de Crèdits
Normativa Reconeixement Competències Transversals i Professionals
mobilitat
Normativa Qualificacions per assignatures cursades en Programa Mobilitat Internacional
Normativa Gestió Expedients Programes Mobilitat
Permanència
Normativa Condicions de progrés i permanència
Representació
Reglament Delegació d’Estudiants