PAS

Règim General del PAS
Procediment Sistemes Contractació i Creació de borses de treball del PAS
Normativa sobre l’Avaluació de l’Exercici per al PAS
Normativa de Carrera Horitzontal per al PAS

19 juliol 2017