Òrgans de Govern i Representació

Reglament Règim Intern del Consell de Govern
Reglament Règim Intern del Claustre
Reglament Organització i Funcionament del Consell Social
Reglament organització i funcionament de la Junta Consultiva
Normativa dels Òrgans de Govern i Representació de la UMH

16 gener 2013